نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهل و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

دویست و چهل و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد


با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش اشکذر برگزارشد
نشست 249شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به ریاست هادی نسب فرمانداراشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر نشست دویس و چهل و نهم شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با بررسی مسائل سرویس روستامرکزی،برنامه های حوزه پرورشی و مرکز مشاوره خانواده پیوند در محل سالن کمنفرانس این مدیریت برگزارشد؛