نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش اشکذر با سواد آموزان

دیدار مدیر آموزش و پرورش اشکذر با سواد آموزان


بررسی روند سوادآموزی شهرستان با حضور الیاسی در جمع سواد آموزان
مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با سواد آموزان حاضر درمسجد جامع رضوانشهر دیدار کرد

  به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این دیدار که با حضور محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش شهرستان اشکذر در جمع سواد آموزان مسجد جامع رضوانشهر برگزار گردید ،روند تشکیل کلاس ها ی سواد آموزی و موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرارگرفت