نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی هنرجوی این مدیریت به مسابقات مرحله کشوری علمی کاربردی

راهیابی هنرجوی این مدیریت به مسابقات مرحله کشوری علمی کاربردی


هنرجوی هنرستان کاردانش شهید صدرآبادی مقام دوم استانی دررشته برق صنعتی به خود اختصاص داد
هنرجوی هنرستان شهید صدرآبادی به مسابقات علمی کاربردی رشته برق صنعتی کشوری راه یافت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر هنرجو محمد حسین کریمی از هنرستان کاردانش شهید صدر آبادی با کسب مقام دوم استان در شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی رشته برق صنعتی ، به مرحله کشوری راه یافت

مومنی و دهقانی معاونین آموزشی و پرورشی این مدیریت با حضور درجمع دانش آموزان و کادر این آموزشگاه ضمن تقدیر ازاین دانش آموزبرای موفقیت وی درسایر مراحل زندگی وکسب برتری در مرحله بعدی مسابقات ابراز امیدواری نمودند.