نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رایزنی احداث اولین مجتمع فرهنگی،رفاهی آموزش و پرورش شهرستان اشکذرانجام شد

با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در شهرستان اشکذر انجام شد
احداث اولین مجتمع فرهنگی ،رفاهی ویژه فرهنگیان شهرستان اشکذر در برنامه این مدیریت قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد،دست افشان نماینده مجمع خیرین استان،هادی نسب فرماندارجدید اشکذر،حسینی نماینده خیر پروژه با همراهی الیاسی مدیر آموزش و پرورش اشکذر رایزنی احداث اولین پروژه مجتمع فرهنگی ،رفاهی فرهنگیان شهرستان اشکذردرفیروز آباد صورت گرفت.