نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزجهانی سواد آموزی گرامی داشته شد

روزجهانی سواد آموزی گرامی داشته شد


سواد آموزان و آموزش دهندگان سواد آموزی از کتابخانه عمومی امام رضا ع بازدید کردند.
روز جهانی سواد آموزی درمدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر گرامی داشته شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر درهمایشی که  با حضور اعضای کمیته گروه بهبود کیفیت سواد آموزی ،آموزش دهندگان و سواد آموزان  در محل کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهربرگزار گردید، روز جهانی سواد آموزی گرامی داشته شد.

بازدید آموزش دهندگان و سواد آموزان از کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهر از دیگر برنامه های این روز بود.