نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی درمحل سالن کوثرفرمانداری برگزارشد

سومین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی درمحل سالن کوثرفرمانداری برگزارشد


با حضور معاون سواد آموزی مدیرکل برگزارشد
مرآت امین الرعایا درسومین نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی رتبه برترسوادآموزی شهرستان اشکذر درسال تحصیلی گذشته اعلان کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی مدیر کل و هادی نسب فرماندار اشکذر سومین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی در محل سالن کوثر فرمانداری برگزارشد

اعلان کسب رتبه برترسواد آموزی شهرستان اشکذر درسطح استان یزد در سال 1397 از جمله خبری بود که مرآت امین الرعایا معاون سواد آموزی استان به آن اشاره کرد.