نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذرباحضورمدیرکل برگزارشد

ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذرباحضورمدیرکل برگزارشد


مدیرکل آموزش و پرورش :همه باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا همگان بدانند که آموزش و پرورش اولویت اول است
ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا حضور مدیر کل آموزش و پرورش، ائمه جمعه اشکذر و رستاق ، فرماندار و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اشکذردر این نشست که دراواخر هفته گرامیداشت دولت برگزارگردید ، حجج اسلام طالبیان و دلاوری ائمه جمعه اشکذر و رستاق درسخنانی ضمن تشکر از زحمات دست اندر کاران امرتعلیم و تربیت این شهرستان به برخی از مشکلات حوزه دینی و تربیتی مدارس پرداختند

در ادامه این نشست "عباسعلی دانافر"مدیر کل آموزش و پرورش در سخنانی با توجه دادن اعضا و میهمانان حاضر در جلسه به نوع نگاه آنها به آموزش و پرورش آن نگاه را  راهگشا دانست.

وی با بیان اینکه ما همه باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا همگان بدانندکه آموزش و پرورش اولویت اول جامعه است متذکر گردید که اگر به آموزش و پرورش بی توجهی کنیم همانند افراد داخل یک کشتی همه غرق خواهیم شد.

ایشان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت که مسئولین با اجرای تدریجی این سند درحال مداوای مشکلات آموزش و پرورش هستند

دانافر رویکرد نظام آموزشی را تربیت دانش آموزانی درشاءن جمهوری اسلامی دانست که مصداق رویکرد حاکمیت پرورشی و فرهنگی درمدارس ،تفویض اختیار به مدارس و مدرسه محوری،تربیت دانش آموزان چند بعدی مطابق ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین و مشارکت پذیری از شاخص های اصلی برای عمل کردن به سند تحول بنیادین دانست

لازم به ذکر است درابتدای این نشست محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه تصدی دراین پست پرداخت ،سپس هرکدام از اعضا مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی مورد توجه این شهرستان را مطرح نمودند.