نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهرستان اشکذر رتبه اول قبولی کنکورسراسری سال 1397 استان یزدرا به خود اختصاص داد

شهرستان اشکذر رتبه اول قبولی کنکورسراسری سال 1397 استان یزدرا به خود اختصاص داد


درجشن افتخار25 سال برتری استان یزداعلان شد
آموزش و پرورش شهرستان اشکذر رتبه اول کمی قبولی کنکور سراسری را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر جشن افتخار 25 سال برتری استان یزد که در محل دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار گردید محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر لوح تقدیر کسب رتبه اول استان یزد درقبولی کنکور سراسری را از دست مسئولین استان دریافت کرد

در این برنامه از دانش آموزان رشیدآبادی وانتظاری از این شهرستان به دلیل کسب رتبه های ممتازکنکور سراسری تجلیل به عمل آمد

لازم به ذکر است که بعد از اشکذر شهرستان های میبد، اردکان ویزد رتبه های دوم تاچهارم از نظرکمی وشهرستان های یزد،میبد ،مهریزواشکذررتبه های اول تا چهارم از نظرکیفی به خود اختصاص دادند.