نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرماندار و مدیرآموزش و پرورش اشکذر با مدیرکل آموزش و پرورش دیدارکردند

فرماندار و مدیرآموزش و پرورش اشکذر با مدیرکل آموزش و پرورش دیدارکردند


به منظور پیگیری مسائل و مشکلات آموزش و پرورش شهرستان انجام شد
درراستای اجرای مطلوب پروژه مهر هادی هادی نسب فرماندارو محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدارکردند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در دیداری که با حضور هادی نسب فرماندارو الیاسی مدیر آموزش و پرورش با عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش برگزارشد مسائل و مشکلات آموزشی و عمرانی این مدیریت مورد بررسی قرارگرفت؛ در ابتدای این نشست هادی هادی نسب فرماندار شهرستان  به برنامه ریزی های انجام شده در آستانه باز گشائی مدارس در سال تحصیلی جدید اشاره نمود ؛هادی نسب اهم مسائل جاری شهرستان در حیطه آموزش و پرورش را مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی,کمبود برخی از رشته های تحصیلی مورد نیاز ,رفع مشکلات مدارس شبانه روزی و رسیدگی به وضعیت فیزیکی نامطلوب مدارس برشمرد  وی از مدیرکل و مسئولین استان درخواست کرد تا توجه ویژه ای به مسائل آموزشی و تربیتی این شهرستان داشته باشند؛ در ادامه عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان  بر اجرای برنامه‌های تحولی در آموزش و پرورش با رویکرد سند تحول بنیادین تاکید نمود . وی با اشاره به موفقیت های آموزش و پرورش اشکذر در زمینه های شاداب سازی مدارس ,شتاب بخشی به  پروژه های خیری و اجرای برنامه های مطلوب در سامانه شاد از فرماندار و مسئولین آموزش و پرورش  شهرستان تشکرنموده  و آمادگی خود را مبنی برپیگیری و رفع مشکلات مطرح شده اعلان کرد.