نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان اشکذر روز دانش آموز را گرامی داشتند

فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان اشکذر روز دانش آموز را گرامی داشتند


راهپیمائی 13آبان دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان اشکذربرگزارشد
با حضور گسترده فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان اشکذر درراهپیمائی 13آبان روز دانش آموز گرامی داشته شد