نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور زلزله درسطح مدارس شهرستان اشکذر

مانور زلزله درسطح مدارس شهرستان اشکذر


بامشارکت ادارات مختلف شهرستان مانور زلزله به صورت نمادین در آموزشگاه حلیمه اشکذر برگزارشد.
مانور زلزله درسطح مدارس شهرستان اشکذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این برنامه  به منظور آمادگی دانش آموزان و ادارات مرتبط  جهت امداد و کاهش حداکثری تلفات جانی و مالی هنگام وقوع احتمالی زلزله در سطح مدارس این مدیریت برگزار شد.