نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش: مردم شهرستان اشکذر منتظردیگر خبرهای خوش درزمینه توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزی باشند

محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش: مردم شهرستان اشکذر منتظردیگر خبرهای خوش درزمینه توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزی باشند


دویست و پنجاه و دومین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربرگزارشد
مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مکلف،برگزاری مسابقات فرهنگی-قرآنی وتوجه به توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزان در نشست دی ماه شورای آموزش و پرورش اشکذرموردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دویست و پنجاه ودومین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به ریاست پوردهقان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار شد.مصطفی پوردهقان معاون برنامه ریزی فرمانداری درسخنان خود توجه همه جانبه اعضا ی شورا و مسئولین حاضر در این نشست به خانواده دانش آموزان بویژه در شرایط خاص کنونی کشور یاد آور شد؛ایشان با توجه به مفادمطرح شده دردستور کارجلسه واظهار نظرشرکت کنندگان، خواستار ارئه طرح و برنامه های سالانه آموزش و پرورش و نیازهای پیش رو جهت تخصیص قانونمند وبرنامه ریزی شده اعتبارات مورد نیاز از طریق شرکت ها ونهادهای مربوطه شد،وی آمادگی فرمانداری شهرستان را در زمینه هرگونه همکاری دراین رابطه اعلان کرد؛در ادامه این نشست محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش به قدم های بزرگی که اخیرا در مجموعه این مدیریت پیرامون توسعه فضاهای معنوی و فیزیکی  در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی دانش آموزان برداشته شده  اشاره نمود،وی تکمیل و راه اندازی سالن ورزش دانش آموزی کوثر،مقدمات شروع به کارتامین زمین ورزش چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرستان،تجهیز و ساخت چند فضای سرپوشیده ویژه دانش آموزان دختر را از جمله خبرهای خوشی دانست که به لطف خداوند برخی از آنها به بهره برداری رسیده و مابقی نیز درآینده نزدیک محقق خواهدشد.

چگونگی برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان به صورت متمرکزو برگزاری مسابقات فرهنگی،قرآنی ،همچنین اتخاذ تصمیم پیرامون افزایش آگاهی خانواده ها در زمینه های مختلف فرهنگی ، آموزشی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه به آن پرداخته شده وبرای آنها اتخاذ تصمیم شد.