نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرآموزش وپرورش شهرستان اشکذر: شهرستان اشکذر از ۲۷ استان کشور دانش آموز دارد

مدیرآموزش وپرورش شهرستان اشکذر: شهرستان اشکذر از ۲۷ استان کشور دانش آموز دارد


مدیرآموزش وپرورش شهرستان اشکذر با بیان اهمیت توجه به آموزش وپرورش به عنوان مهمترین نهاد تحول آفرین وتغییر درجامعه، گفت: از 27استان کشور دانش آموز در مدارس شهرستان مشغول تحصیل هستند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر، دویست و پنجاهمین نشست شورای آموزش وپرورش اشکذر با موضوع آسیب های اجتماعی واقدامات پژوهشسرای دانش آموزی به ریاست فرماندار اشکذر در اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزارشد.

محمدعلی الیاسی، مدیرآموزش وپرورش شهرستان اشکذر با بیان اهمیت توجه به آموزش وپرورش به عنوان مهمترین نهاد تحول آفرین وتغییر درجامعه، گفت: از ۲۷استان کشور دانش آموز در مدارس شهرستان مشغول تحصیل هستند که خود

نشانگر کار سخت مدیریت بر مدارس شهرستان است.