نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با دانش آموزان خوابگاهی هنرستان نمونه دولتی خادمی و دبیرستان نمونه الزهرا شهرستان اشکذردیدارکرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با دانش آموزان خوابگاهی هنرستان نمونه دولتی خادمی و دبیرستان نمونه الزهرا شهرستان اشکذردیدارکرد


گفتگوی صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش با دانش آموزان خوابگاهی
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد :تحصیل 50درصد دانش آموزان در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش کشوردر دستورکارآموزش و پرورش قراردارد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر عباسعلی دانافرمدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به اتفاق جلالی معاون پشتیبانی ،کارآموز معاون آموزش متوسطه و همراهی محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش اشکذر ضمن بازدید از هنرستان نمونه دولتی خادمی و دبیرستان نمونه الزهرا با دیداری صمیمی به بررسی مسائل ومشکلات دانش آموزان خوابگاهی این مدارس پرداخت؛عباسعلی دانافرضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع دانش آموزان این دو آموزشگاه اهمیت فراگیری حرفه در کنارآموزش رایاد آورشده و بزرگترین چالش کنونی کشور را  تحصیل کرده های جویای کاری دانست که به هیچ فن و حرفه ای آشنائی ندارند،ایشان در ادامه سخنان خود رویکرد آموزش و پرورش درچند سال آینده را سوق دادن حداقل 50 درصد از دانش آموزان به مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای دانست ؛حضوردر نماز جماعت مغرب و عشای دانش آموزان هنرستان نمونه دولتی خادمی،شرکت درجلسه پرسش و پاسخ با حضور دانش آموزان و دبیران مربوطه این دو آموزشگاه از دیگر برنامه های سفرمدیرکل به شهرستان اشکذربود