نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین جشن غنچه ها در آموزشگاه تازه تاسیس ستارگان فردا

مراسم نمادین جشن غنچه ها در آموزشگاه تازه تاسیس ستارگان فردا


همزمان با سایر مراکز آمادگی شهرستان ٰبا حضور مسئولین مراسم نمادین جشن غنچه ها درآموزشگاه تازه تاسیس ستارگان فردا برگزارشد
جشن اولین روز ورود نوآموزان پیش دبستانی شهرستان اشکذر به مراکز آموزشی و تربیتی با حضورمسئولین و خانواده ها برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور انس گرفتن و افزایش شوق ورغبت دانش آموزان نسبت به محیط های تربیتی ،آموزشی همزمان با سایر مراکز پیش دبستانی شهرستان این مراسم به صورت نمادین با حضور مسئولین ٰخیرین حامی ٰ دانش آموزان و اولیاء آنها در محل آمادگی ودبستان غیردولتی ستارگان فردا برگزارگردید