نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات تورنی تیم ریاضی مدارس ابتدائی ومتوسطه شهرستان اشکذردرمحل سالن شادروان اسلامی این مدیریت برگزارشد

مسابقات تورنی تیم ریاضی مدارس ابتدائی ومتوسطه شهرستان اشکذردرمحل سالن شادروان اسلامی این مدیریت برگزارشد


با همکاری خانه ریاضیات و اداره کل آموزش وپرورش استان یزد برگزارشد
رقابت ریاضی بین 60 تیم مدارس ابتدائی و 50 تیم مدارس متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به صورت مجزا برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذراین مسابقات که مورد بازدید الیاسی مدیرآموزش و پرورش قرارگرفت با حضور 180 نفراز دانش آموزان دوره دوم ابتدائی در قالب 60 تیم سه نفره و150 نفراز دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم در قالب 50 تیم سه نفره در محل سالن شادروان اسلامی این مدیریت برگزارشد.

محمد مومنی معاون آموزشی این مدیریت اهداف برجسته برگزاری این مسابقات را بالابردن مشارکت گروهی دربین دانش آموزان،آموزش ریاضی با روش گروهی ،غیرمستقیم و مشارکت محورورقابت سالم بین دانش آموزان شرکت کننده دانست

لازم به ذکر است که برگزیدگان ، در مرحله استانی این مسابقات که دراردیبهشت سال آینده برگزار می گرددشرکت می کنند.