نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد


با حضور آموزگاران و مربیان درس تربیت بدنی برگزارگردید
مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذربا حضور آموزگاران و مربیان تربیت بدنی مدارس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،به منظور تقویت و سنجش اطلاعات ورزشی معلمان درس تربیت بدنی مدارس ،مسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه شهرستان اشکذر با شرکت پنجاه نفر از آموزگاران و معلمان تربیت بدنی در محل ساختمان آموزشی حاج رضا دهقانی برگزار گردیدکه نتایج این مسابقات به شرح ذیل می باشد

معلمان تربیت بدنی ؛

خانمها

رده سنی دوم : خانم صدیقه السادات محمدی

رده سنی سوم : خانم صدیقه آسایش

رده سنی چهارم : خانم خیر النساء علیزاده

آقایان

رده سنی سوم  :آقای مصطفی کریمی

رده سنی پنجم : آقای علی محمد حاتمی

آموزگاران پایه ؛

رده سنی اول : خانم محدثه رنجبر از آموزشگاه شهید دیاله

رده سنی دوم : خانم ریحانه دانایی از آموزشگاه نجمه

رده سنی سوم : خانم عالیه رعیت از آموزشگاه نرجس

در مجموع خانم علیزاده بیشترین نمره را در این آزمون کسب نمودند .