نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

با حضور آموزگاران و مربیان درس تربیت بدنی برگزارگردید
مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذربا حضور آموزگاران و مربیان تربیت بدنی مدارس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،به منظور تقویت و سنجش اطلاعات ورزشی معلمان درس تربیت بدنی مدارس ،مسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه شهرستان اشکذر با شرکت پنجاه نفر از آموزگاران و معلمان تربیت بدنی در محل ساختمان آموزشی حاج رضا دهقانی برگزار گردیدکه نتایج این مسابقات به شرح ذیل می باشد

معلمان تربیت بدنی ؛

خانمها

رده سنی دوم : خانم صدیقه السادات محمدی

رده سنی سوم : خانم صدیقه آسایش

رده سنی چهارم : خانم خیر النساء علیزاده

آقایان

رده سنی سوم  :آقای مصطفی کریمی

رده سنی پنجم : آقای علی محمد حاتمی

آموزگاران پایه ؛

رده سنی اول : خانم محدثه رنجبر از آموزشگاه شهید دیاله

رده سنی دوم : خانم ریحانه دانایی از آموزشگاه نجمه

رده سنی سوم : خانم عالیه رعیت از آموزشگاه نرجس

در مجموع خانم علیزاده بیشترین نمره را در این آزمون کسب نمودند .

آدرس کوتاه: