نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان اشکذر بازدید کرد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان اشکذر بازدید کرد


نشست هم اندیشی مدیران متوسطه با معاون آموزشی مدیرکل برگزارشد
با حضور کارآموز معاون آموزش متوسطه اداره کل و هیئت همراه به شهرستان اشکذر روند آموزشی مدارس متوسطه دوره اول و دوم مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر بازدید یک روزه  کارآموز معاون آموزش متوسطه اداره کل وهیئت همراه، ضمن بازدید از مرکز پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان ومدارس متوسطه دوره اول و دوم این مدیریت  برنامه ها ومسائل این آموزشگاه ها مورد بررسی قرارگرفت؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل در نشستی که با حضور مدیران مدارس متوسطه در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردیدنقش مدیران مدارس را درداشتن مدارسی با نشاط  و تلاش درجهت تغییر نگاه همکاران و دانش آموزان به مدرسه  متذکر شد،کارآموز در بخش دیگری از سخنان خود دانستن حداقل یک مهارت برای هردانش آموز پس از فارغ التحصیل شدن را از جمله اهداف سند توسعه متوازن دانست؛بومی پذیری نیروهای انسانی هرمنطقه،اهمیت وضرورت توجه به آزمون ها درمدارس متوسطه از جمله مطالبی بود که ایشان به آنها اشاره نمود؛محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش شهرستان نیزدرابتدای جلسه ضمن برشمردن طرح و برنامه های اجرا شده و دردست اقدام این مدیریت همچون تعالی،بوم،کارآفرینی و مهارت آموزی،  توجه ویژه استان به این شهرستان درزمینه های  نیروی انسانی پایدارو جذب منابع خواستارشد.