نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون سوادآموزی استان باامام جمعه و ائمه جماعت شهرستان اشکذر دیدارکرد

معاون سوادآموزی استان باامام جمعه و ائمه جماعت شهرستان اشکذر دیدارکرد


درهفته گرامی داشت سواد آموزی برگزارشد
با حضور امین الرعایا معاون سوادآموزی مدیرکل ,دومین روز سواد آموزی تحت عنوان سواد آموزی مشارکت و رونق تولید گرامی داشته شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در دومین روز از هفته سواد آموزی که تحت عنوان سواد آموزی مشارکت و رونق تولید نام گذاری گردیده است ؛مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی مدیرکل به اتفاق محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش اشکذربا امام جمعه و ائمه جماعت شهرستان اشکذر دیدارکردند,امین الرعایا در سخنانی به بیان تیزبینی و دور اندیشی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تشکیل نهضت سواد آموزی در دی ماه سال 1358 پرداخته و لزوم سوادآموزی اقشار بی سوادومسئولیت نخبگان فرهنگی جامعه دراین رابطه از دیدگاه رهبر فقید انقلاب یادآورشد.وی از ائمه جماعت و روحانیون شهرستان خواستند تا نسبت به سوق دادن افراد کم سواد و بی سواد باقی مانده در جامعه به سمت تکلیف سوادآموزی همکاری گسترده ای با این معاونت داشته باشند.