نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلم دلسوز دیارمان شادروان فاطمه بمانی به دیار باقی شتافت

معلم دلسوز دیارمان شادروان فاطمه بمانی به دیار باقی شتافت


در پر وقوع حادثه تصادف رانندگی اتفاق افتاد
همکارفرهنگی شادروان فاطمه بمانی در پی حادثه غم انگیزتصادف رانندگی به رحمت ایزدی پیوست

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرمحمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش  با صدور پیامی وقوع حادثه تصادف که منجر به فوت غم انگیزمعلم دلسوز دیارمان شادروان فاطمه بمانی گردید تسلیت گفت؛برنامه تشییع و تدفین وگرامیداشت نامبرده به شرح اطلاعیه پیوستی می باشد.