نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقام دومی دانش آموزان حسن آبادی درمسابقات سراسری علم و صنعت

مقام دومی دانش آموزان حسن آبادی درمسابقات سراسری علم و صنعت


افتخارآفرینی دیگر دانش آموزان این شهرستان با حضوردرمسابقات مدکاپ تهران
کسب رتبه دومی سومین دوره جشنواره دانش آموزی مدکاپ علم و صنعت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به همت والای مریم مختاری مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان و تلاش دانش آموزان  دانش پژوه ابوالفضل مختاری و یوسف خادمی مقام دوم  سومین دوره جشنواره دانش آموزی مسابقات مدکاپ علم و صنعت تهران را به خود اختصاص دادند