نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج نهمین دوره مسابقات علمی ،عملکردی معلمان ابتدائی شهرستان اشکذراعلان شد.

نتایج نهمین دوره مسابقات علمی ،عملکردی معلمان ابتدائی شهرستان اشکذراعلان شد.


تیم آموزشگاه های سمیه رضوانشهر و شهید رهاوی شرف آباد به مرحله استانی راه یافتند
مدارس سمیه رضوانشهر وشهید رهاوی شرف آباد رتبه های اول و دوم مسابقات علمی- عملکردی معلمان ابتدائی شهرستان اشکذر را به خود اختصاص دادند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر محمد مومنی معاون آموزشی این مدیریت در سخنانی هدف از برگزاری آزمون های علمی عملکردی در بین معلمان را سنجش مهارت های علمی و عملی وایجاد انگیزه در افزایش این توانائی ها در جهت بازدهی بهتر مدارس دانست؛وی همچنین از30 تیم شرکت کننده دراین مسابقات دو تیم آموزشگاه سمیه رضوانشهرو شهید رهاوی شرف آباد را حائز رتبه های اول و دوم شهرستان دانست که موفق شدند به مرحله استانی راه یابند .