نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی مربیان تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر برگزار شد

به منظور هماهنگی اجرای برنامه های تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید برگزار شد
با حضور مدیر آموزش و پرورش در جمع مربیان تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر رویکرد سال تحصیلی جدید آموزشگاه های این مدیریت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در نشست یک روزه ای که با حضور مربیان تربیت بدنی مدارس شهرستان اشکذر در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش به بیان اهداف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین اشاراتی داشته و نقش ورزش و تربیت بدنی در تسهیل نمودن این اهداف یاد آور شد . در ادامه حمید رضا انتظاری کارشناس تربیت بدنی این مدیریت به بیان برنامه ها و رویکرد تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید پرداخت ؛ سپس مربیان حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون کیفیت بخشی برنامه های تربیت بدنی مدارس درسال تحصیلی جدید پرداختند.