نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش و پرورش بامحوریت آغاز برنامه های پروژه مهر

نشست شورای آموزش و پرورش بامحوریت آغاز برنامه های پروژه مهر


دویست و بیستمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذرباحضورمعاون آموزش متوسطه مدیرکل
نشست 220 شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور معاون آموزش متوسطه مدیر کل ودبیر ستاد پروژه مهر استان یزد درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرمحمود زارع درسخنان خود پروژه مهر را نماد مدیریت دربرنامه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،راهبری و ارزشیابی دانست؛ایشان هدف پروژه مهر را فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت بازگشائی باشکوهترمدارس حول سه محور آماده سازی ،زیباسازی و شاداب سازی دانست به نحوی که دانش آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری کنند,وی افزود پروژه مهر متعلق به آموزش و پرورش نیست متعلق به تمام ملت ایران است  این پروژه یک روز ملی است به دلیل اینکه نوروز دانش و آگاهی است