نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربامحوریت برنامه های سوادآموزی

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربامحوریت برنامه های سوادآموزی


باحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل برگزارشد
برگزاری نشست 233شورای آموزش و پرورش اشکذرباحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این نشست که با حضورمرات امین الرعایا معاون سوادآموزی مدیر کل ، رئیس اداره سواد آموزی استان ،روسای ادارات شهرستان و سایر اعضا درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردید به اهم چالش ها و برنامه های حوزه سواد آموزی پرداخته شد؛

همدلی و همراهی مسئولین ،بازنگری ادارات از نیروها ی تحت امر خود و خانواده آنها در زمینه سواد آموزی و شناسائی افراد بی سواد و کم سواد ومشوق های درنظر گرفته شده دراین مورد از جمله مباحثی بود که دراین نشست به آنها پرداخته شد.