نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با محوریت برنامه های گرامیداشت مقام معلم

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با محوریت برنامه های گرامیداشت مقام معلم


به ریاست شاه حسینی فرمانداراشکذرو زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل برگزارشد
نشست شورای آموزش و پرورش با حضور معاون آموزش متوسطه مدیرکل

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در نشست 231شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر که با حضور زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل،فاطمه دهقان مشاوروکارشناس مسئول امور بانوان مدیرکل درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردید به جمع بندی برنامه های گرامیداشت مقام معلم ومسائل مشکلات موجود پرداخته شد.

محمود زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل درسخنان خود ضمن برشمردن برخی از مشکلات نیروی انسانی درسطح استان به چالش های موجود و تلاش های صورت گرفته دراین زمینه پرداخت ، وی به بخشی از برنامه های آموزش و پرورش درراستای اجرائی نمودن سند تحول بنیادین اشاره نمود.