نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست طرح ملی نجات آب

نشست طرح ملی نجات آب


اگربه همین رویه پیش برویم می بایست با بحران بی آبی دست و پنجه نرم بکنیم
نشست هماهنگی طرح ملی داناب درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به نقل از محمد مومنی معاون آموزشی آموزش و پرورش اشکذر در این نشست که جهت هماهنگی برنامه های دانش آموزی مصرف بهینه آب درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردید هرکدام از اعضا و میهمانان حاضر درجلسه دراین رابطه نکته نظرات خود رابیان داشته ودرنهایت تصمیمات مقتضی گرفته شد.لازم به ذکر است که به منظور اسقراربخشی مدیریت مصرف منابع آبی کشور علی الخصوص با توجه به منابع محدود آبی و بارش کم نزولات آسمانی استان یزد طرح داناب ویژه دانش آموزان ،اولیا و مربیان دوره متوسطه اول با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و شرکت سهامی آب منطقه ای درحال برگزاری می باشد