نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشاوره ای دانش آموزان طرح پراکنده شاهد

نشست مشاوره ای دانش آموزان طرح پراکنده شاهد


با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان نشست مشاوره ای دانش آموزان طرح پراکنده شاهد برگزارشد.
جلسه مشاوره ای دانش آموزان طرح پراکنده شاهد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این برنامه که با حضور مسئولین وکارشناسان این مدیریت وبنیاد شهید شهرستان دریک فضای طبیعی وگردشی برگزار گردید ، دانش آموزان ،اولیاء آنها ومدیران مدارسی که دانش آموزان شاهد درآنها تحصیل می کنند از سخنان مشاوره ای یکی از اساتید برجسته استان بهره مند شدند.بررسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان واهدای جوایز به آنها از دیگربرنامه های این مراسم بود.