نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست موسسین ومدیران مدارس غیردولتی شهرستان اشکذر

نشست موسسین ومدیران مدارس غیردولتی شهرستان اشکذر


به منظورهماهنگی نرخ مراکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس غیردولتی برگزارشد
جلسه هماهمگی موسسین ومدیران مدارس غیردولتی شهرستان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این جلسه  درقالب یکی از برنامه های پروژه مهر 95 این مدیریت دردفترکارمعاون آموزشی برگزارگردید. تلاوت آیاتی از کلام وحی ،سخنرانی وبیان موارد مورد توجه مدارس غیردولتی توسط معاونین آموزشی و برنامه ریزی، مسئولین حراست ، ارزیابی از عملکرد  ومشارکتها ، بیان نکته نظرات مدیران وموسسین مدارس غیردولتی شهرستان و تصمیم گیری پیرامون دریافت هماهنگ شهریه پیش دبستانی های ضمیمه این مدارس از جمله برنامه های این نشست بود.