نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست موسسین و مدیران مراکز پیش دبستانی شهرستان اشکذر

نشست موسسین و مدیران مراکز پیش دبستانی شهرستان اشکذر


به منظور توجیه برنامه های پروژه مهر مراکز پیش دبستانی برگزار شد.
اولین نشست پروژه مهر96موسسین و مدیران مراکز پیش دبستانی اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اشکذردر این نشست که به منظور توجیه برنامه های پروژه مهر 96 با حضور موسسین و مدیران مراکز پیش دبستانی درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید ،کمالیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن بیان سخنانی به پرسش های مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد؛مومنی معاون آموزشی این مدیریت نیزشیوه نامه بازگشائی مدارس ومراکز پیش دبستانی و نکات مورد توجه مدیران در سال تحصیلی جدید را توجیه نمود.درپایان کارشناس غیر دولتی این مدیریت به بیان موارد ضروری و دقت نظر لازم مدیران و موسسین مراکز پیش دبستانی  قبل از بازگشائی مراکز و در طول سال تحصیلی جدید پرداخت.