نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ویدئوکنفرانسی مدیرآموزش و پرورش اشکذر با مدیران مدارس در رابطه با چگونگی بازگشائی مدارس برگزارشد

نشست ویدئوکنفرانسی مدیرآموزش و پرورش اشکذر با مدیران مدارس در رابطه با چگونگی بازگشائی مدارس برگزارشد


به منظور توجیه برنامه های بازگشائی مجدد مدارس شهرستان اشکذربرگزارشد
نشست توجیهی بازگشائی مجدد مدارس شهرستان اشکذرپس از تعطیلی کرونا ویروس با حضور محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش و مدیران مدارس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر نشست ویدئو کنفرانسی با محوریت برنامه ریزی چگونگی بازگشائی مجدد مدارس باحضور محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش،همکاران اداری ومدیران مدارس برگزارگردید ؛آغاز کار  مجدد مدارس از تاریخ شنبه 27 اردیبهشت ماه ،گندزدائی و رعایت کامل کلیه نکات بهداشتی،حضور کلیه همکاران مطابق برنامه درسی مدارس جهت پاسخگوئی به سئوالات دانش آموزان و رفع مشکل درسی دانش آموزانی که کمتر موفق شده اند از فضای مجازی بهره مند شوند از جمله مصوبات این نشست بود