نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه دست ساخته ها وتولید مواد غذائی سوادآموزان شهرستان اشکذردرمحل آموزشگاه نرجس ابراهیم آباد برگزارشد.

نمایشگاه دست ساخته ها وتولید مواد غذائی سوادآموزان شهرستان اشکذردرمحل آموزشگاه نرجس ابراهیم آباد برگزارشد.


با حضورشرافت رئیس اداره سوادآموزی استان والیاسی مدیرآموزش و پرورش اشکذردرجمع سوادآموزان برگزارشد