نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان اشکذر

همایش آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان اشکذر


باحضوررئیس اداره سنجش سواد آموزی در این مدیریت برگزار شد
همایش آموزش دهندگان سواد با حضوررئیس اداره سنجش سواد آموزی اداره کل

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،همایش آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان اشکذر باحضور حاضری رئیس اداره سنجش سوادآموزی استان ومحمدعلی الیاسی مدیر آموزش وپرورش شهرستان درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار شد.

راهکارهای جذب سوادآموزان,بررسی مشکلات آموزش دهندگان ,توجیه درصد بیمه وحق الزحمه آموزش دهندگان ازجمله مباحث این نشست بود.