نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان اشکذر

همایش روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان اشکذر


به منظور ارائه گزارش عملکرد انجمن مدارس وبرگزاری انتخابات اعضا برگزارشد
جلسه هم اندیشی روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این برنامه که با حضور کمالیان مدیر آموزش و پرورش درجمع نمایندگان انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان برگزارگردید به بررسی مسائل و مشکلات مدارس پرداخته شد. انتخاب نمایندگان انجمن درسه مقطع تحصیلی جهت حضور درجلسات شورای آموزش و پرورش و شورای انجمن اولیا و مربیان از دیگر برنامه های این همایش بود.