نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره ای دانش آموزان متوسطه شهرستان اشکذر برگزارشد

همایش مشاوره ای دانش آموزان متوسطه شهرستان اشکذر برگزارشد


با حضور بیش از 150 نفراز دانش آموزان پایه دوازدهم برگزارشد
به منظور آمادگی و افزایش بهره وری دانش آموزان پایه دوازدهم ،نشست مشاوره ای در محل سالن سینما خاطره اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور افزایش بهره وری و برنامه ریزی فرصت باقی مانده دانش آموزان پایه دوازدهم جهت شرکت درکنکور سراسری سال 1399 همایش مشاوره ای با حضور مشاوربرجسته استان درجمع بیش از 150 دانش آموزشهرستان در محل سالن سینما خاطره اشکذربرگزارشد.