نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر

پیام تبریک مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر


الیاسی به افتخارآفرینان کنکورسراسری شهرستان اشکذرتبریک گفت
مدیرآموزش و پرورش موفقیت کنکوری های شهرستان راتبریک گفت

به گزارش روایط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردرپیامی که توسط محمد علی الیاسی مدیر آموزش و و پرورش صادر گردید ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به دانش آموزان حائز رتبه های برترکنکورسراسری درسطح شهرستان، از کلیه عوامل موثردرکسب این موفقیت ائم از معلمان ،کارکنان وخانواده های دانش آموزان تقدیر و تشکرنمود.

وی این موفقیت ها را به عنوان سرآغاز کسب افتخارات بزرگ دانست که به حول وقوه الهی ویاری تمام مسئولین و خانواده ها در آینده محقق خواهد شد .