نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران مدارس ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد

کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران مدارس ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد


به همت معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد
به همت معاونت آموزش ابتدائی در آخرین روز از هفته پیوند اولیا و مربیان کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران مدارس ابتدائی شهرستان اشکذر در سالن شهید مختاری این مدیریت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور آگاهی بخشی و افزایش توان آموزگاران دوره اول و دوم ابتدائی نسبت به شناسائی و در موارد خاص درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان دوره ابتدائی مدارس این مدیریت به همت معاونت آموزش ابندائی این مدیریت در آخرین روز از هفته بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان ، کارگاه اختلالات یادگیری با حضور گسترده آموزگاران دوره ابتدائی این شهرستان در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.