نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران مدارس ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد

به همت معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد
به همت معاونت آموزش ابتدائی در آخرین روز از هفته پیوند اولیا و مربیان کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران مدارس ابتدائی شهرستان اشکذر در سالن شهید مختاری این مدیریت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور آگاهی بخشی و افزایش توان آموزگاران دوره اول و دوم ابتدائی نسبت به شناسائی و در موارد خاص درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان دوره ابتدائی مدارس این مدیریت به همت معاونت آموزش ابندائی این مدیریت در آخرین روز از هفته بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان ، کارگاه اختلالات یادگیری با حضور گسترده آموزگاران دوره ابتدائی این شهرستان در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.

آدرس کوتاه: