نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی پایه به پایه معلمان ابتدائی

کارگاه آموزشی پایه به پایه معلمان ابتدائی


با حضور سرگروه های آموزشی استان کارگاه های آموزشی پایه به پایه درآموزشگاه عترت اشکذر برگزارشد
کارگاه های آموزشی پایه به پایه آموزگاران شهرستان اشکذر

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور کیفیت بخشی آموزشی ودر راستای ارتقاء سطح علمی و به منظورکیفیت بخشی دانش آموزگاران مقطع ابتدائی ,با حضور سرگروه های آموزشی استان کارگاه های آموزشی پایه به پایه در محل آموزشگاه عترت اشکذربرگزارگردید.