نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه درمان اختلال یادگیری آموزگاران ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد

کارگاه درمان اختلال یادگیری آموزگاران ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد


به منظور رفع مشکل اختلال یادگیری درمدارس ابتدائی برگزارشد
کارگاه یک روزه آشنائی آموزگاران با ویژگیهای دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و درمان آن در محل سالن شهید مختاری آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر بنا به ضرورت آشنائی آموزگاران با ویژگیهای دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و درمان از طرف معاون آموزش ابتدائی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر کارگاه یک روزه ای با حضور بیش از یکصد نفر از آموزگاران دوره اول ابتدائی در محل سالن شهید مختاری این مدیریت برگزارشد.