نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های آموزشی دروس کلیه پایه های ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

به منظور بررسی کتب و رفع مشکلات درسی معلمان دوره ابتدائی برگزارشد.
کارگاه بررسی کتاب درس های ریاضی عفارسی و علوم کلیه پایه های دوره ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر در محل ساختمان آموزشی شادروان حاج رضا دهقانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این کارگاه با حضور آموزگاران کلیه پایه های  تحصیلی دوره ابتدائی مدارس این شهرستان در محل ساختمان آموزشی حاج رضا دهقانی برگزارگردید.بررسی کتاب های دروس علوم ،ریاضی و فارسی از جمله برنامه های برگزاری کارگاه در این دوره بود.