نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های آموزشی دروس کلیه پایه های ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

کارگاه های آموزشی دروس کلیه پایه های ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد


به منظور بررسی کتب و رفع مشکلات درسی معلمان دوره ابتدائی برگزارشد.
کارگاه بررسی کتاب درس های ریاضی عفارسی و علوم کلیه پایه های دوره ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر در محل ساختمان آموزشی شادروان حاج رضا دهقانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این کارگاه با حضور آموزگاران کلیه پایه های  تحصیلی دوره ابتدائی مدارس این شهرستان در محل ساختمان آموزشی حاج رضا دهقانی برگزارگردید.بررسی کتاب های دروس علوم ،ریاضی و فارسی از جمله برنامه های برگزاری کارگاه در این دوره بود.