نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گام طلائی آموزش و پرورش اشکذر در ترویج فرهنگ کتاب برداشته شد

گام طلائی آموزش و پرورش اشکذر در ترویج فرهنگ کتاب برداشته شد


با حضور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزارشد.
با حمایت های آموزش و پرورش اشکذروسخنرانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مرحله جدید فعالیت کتابخانه معلم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کشور ، محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش اشکذر و دیگر مسئولین و دوست داران فرهنگ کتاب و کتابخوانی گام طلائی توسعه فرهنگ کتاب  به همت وپشتیبانی این مدیریت و همراهی و حمایت دیگر مسئولین در محل کتابخانه معلم آموزش و پرورش اشکذر برداشته شد. الیاسی و آموزگار از سخنرانان این نشست بودند.