نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یوم الله 13آبان وروز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته شد

یوم الله 13آبان وروز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته شد


با حضور هادی نسب فرمانداراشکذربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور هادی نسب فرماندار اشکذر مراسم یوم الله 13 آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.