نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه اول جامعه شناسی دهم ناحیه یک

برگزاری جلسه اول جامعه شناسی دهم ناحیه یکجلسه اول جامعه شناسی دهم ناحیه یک سه شنبه 13 مهر ساعت 17 دبیرستان دخترانه شاهد نسیم سبحان بلوار 17 شهریور  برگزار می گردد.