نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره درس پژوهی به صورت مدرسه محور

برگزاری دوره درس پژوهی به صورت مدرسه محوردوره ضمن خدمت درس پژوهی به صورت مدرسه محور در مدارس فاطمه الزهرا و معصومیه این شهرستان با حضور تیم های درس پژوهی از اوایل دی ماه آغاز و تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.