نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماهنامه تربیت

ماهنامه تربیت


با سلام و آرزوی قبولی طاعات اداره برنامه ریزی نیروی انسانی با هماهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی تصمیم به برگزاری دوره آموزشی ماهنامه تربیت دارد.مدیران محترم  می توانند بخشنامه و فرم های ضمیمه را از لینک زیر دریافت نمایند. مهلت ارسال فرم دو ضمیمه حداکثر تا تاریخ 95/4/20 می باشد.

بخشنامه

ضمیمه1

ضمیمه 2

همچنین توجه به نکات زیر قابل توجه می باشد:

  • عناوین دوره آموزشی  عبارتنداز :

  1.   تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی با كد 91400476 ( 24 ساعت)

  2.  فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس با كد 94006315 (32ساعت)

  •  شركت كنندگان در این دوره آموزشی صرفا" از 2 كد آموزشی مجاز به انتخاب یكی از عناوین می باشند زمان اجرای آزمون به صورت هماهنگ در هفته اول مردادماه برگزار می گردد .

  • برنامه ریزی و اجرا دوره در سطح استان توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی استان انجام می‌گیرد.

  • نظارت برروند اجرای دوره توسط معاونت پرورشی و فرهنگی استان  خواهد بود .

  • هزینه برگزاری دوره بر عهده معاونت پرورشی و فرهنگی استان خواهد بودكه در این راستا می بایست  هماهنگی های لازم با  معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی استان صورت گیرد .

  • مكان آزمون ها : مراكز تست سنتر ادارات آموزش و پرورش مناطق/نواحی و شهرستان ها  بوده و نتایج آزمون در سامانه Ltms قرار خواهد گرفت .

        دانلود فایل تربیت       دانلود فایل تربیت قرآنی        دانلود فایل تربیت مشاوره ای