اطلاعیه ها
اطلاعیه ها همه اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
کلیه کارکنان آموزشی، اداری با وضعیت رسمی، آزمایشی، پیمانی، قردادی موظفند سریعاً به سایت کارمند ایران مراجعه و اطلاعات مربوطه را به طور کامل ثبت نمایند.
آدرس سایتwww.karmandiran.ir