نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون سلامت و تربیت بدنی مدیرکل پنجمین کلاس درس تخصصی تربیت بدنی در شهرستان اشکذر افتتاح شد

با حضور معاون سلامت و تربیت بدنی مدیرکل پنجمین کلاس درس تخصصی تربیت بدنی در شهرستان اشکذر افتتاح شد


گزارش تصویری

گزارش تصویری