نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین مانور سراسری زلزله در سطح مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

بیستمین مانور سراسری زلزله در سطح مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد


با حضور مسئولین شهرستان به صورت نمادین درآموزشگاه حاج حسین دهقانی برگزارشد

با حضور مسئولین شهرستان به صورت نمادین درآموزشگاه حاج حسین دهقانی برگزارشد
همزمان با سایرمدارس شهرستان با حضور مدیر آموزش و پرورش بیستمین مانور سراسری زلزله در محل دبیرستان حاج حسین دهقانی اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله که همزمان باسراسر کشوردر مدارس این شهرستان و با حضور مدیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولین شهرستان به صورت نمادین در دبیرستان دوره اول حاج حسین دهقانی برگزار شد؛دانش آموزان با نحوه مقابله باحوادث غیر مترقبه و پیشگیری از آسیب های احتمالی آشنا شدند.