نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرآت امین الرعایا:هرسوادآموزی که بتواند با دست خود درخواست دریافت تسهیلات بنویسدوام قرض الحسنه رسالت دریافت کند

مرآت امین الرعایا:هرسوادآموزی که بتواند با دست خود درخواست دریافت تسهیلات بنویسدوام قرض الحسنه رسالت دریافت کندنشست معاون سوادآموزی اداره کل با مسئولین کانون اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر نشستی که درهفته گرامیداشت سوادآموزی با حضور مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل و محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش اشکذربا مسئولین کانون اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت استان یزد برگزارگردید مقررشد با عقد تفاهم نامه ای جهت ترغیب و تشویق سوادآموزان، هرسوادآموزی که بتواند با دست خودش درخواست نیاز به تسهیلات بنویسد وام قرض الحسنه رسالت دریافت کند.