نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

میز خدمت

خدمات حضوری

مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی ­شدن و صنعتی‌شدن طرح‌ها و تحقیقات و اختراعات دانش ­آموزان و معلمان 18071258104

  • ارائه خدمات پزشکی به کارکنان از طریق درمانگاه‌­های فرهنگیان 180612601021

خدمات ترکیبی(الکترونیکی - حضوری)

  • صدور گواهی‌های مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، فارغ ­التحصیلی و ... 18081254101

  • شناسایی توانمندی دانش ­آموزان در حوزه ­های مختلف آموزشی، تربیتی، پرورشی، هنری و .. 18081255100

  • برنامه ­ریزی و برگزاری کلاس­ها و دوره ­های مختلف علمی، آموزشی، هنری، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و اردوهای دانش ­آموزی  18081255101

  • شناسایی و ساماندهی و استفاده از امکانات مدارس، پژوهش سراها و .. برای پرکردن اوقات فراغت در طول سال تحصیلی تا تعطیلات تابستانی 18061255102

  • ساماندهی تشکل ­های دانش ­آموزی (شورای دانش آموزی، بسیج دانش ­آموزی و ... ) 18081255103

  • برگزاری مسابقات و جشنواره ­های علمی، فرهنگی، هنری و ... دانش ­آموزان و معلمان18081255104

  • کمک جهت ثبت مقالات، پژوهش‌ها، تحقیقات و اختراعات دانش ­آموزان 18071258103

  • مدیریت آموزشی و پژوهشی18071258105

  • ارائه خدمات مشاوره ­ای حقوقی به کارکنان 12031262100